Mis on Harvendusraie ja kuidas harvendusraiet teha


Harvendusraie ehk hooldusraie


Harvendusraie on üks hooldusraie liikidest (vaata ka: Sanitaarraie, Valgustusraie) ning harvendusraiet tehakse metsades, mille iga on vähemalt 15 eluaastat (tavaliselt 20+) ning kuni 40 aastat. Harvendusraiet tehakse, et anda metsaomaniku poolt puistu kooseisu kuuluvatele liikidele paremad elu- ja kasvutingimused.

Miks tasub teha harvendusraiet?


Harvendusraie tõstab metsa üldist kvaliteeti ning samuti saab metsaomanik otsest tulu raietöödest ülejäänud materjali müügilt.


Mis kasu on harvendusraiest?


Harvendusraie tulemusel eemaldatakse tihti kuni 30% puudest, et seeläbi anda ruumi teistele isenditele paremini kasvamiseks. Eelkõige, et puud saaksid mullast paremini kätte arenguks vajalikke mineraal- vee ja toitaineid ning et neil oleks rohkem ruumi kasvamiseks. Samuti eemaldatakse harvendusraie käigus haiged, või halva kvaliteediga puud, mis otseselt mõjub ka metsa lõppväärtusele.

Lisaks soodustavad harvendusraie tööde tulemusena kinnistule jäänud jäätmed lagunedes mulla toitaineterikkust ning soodustavad teiste puude juurdekasvu ning paraneb ka puistu üldine kvaliteet.

Harvendusraiet võib teha korduvalt ning seda vastavalt vajadusele.

Harvendusraie teostamiseks vajate juhul, kui planeeritava harvendusraie maht ületab 20 tihumeetrit. Selleks, et saaksite harvendusraiet teha, on teil vaja esitada Keskkonnaametile Metsateatis. Metsateatises on kirjas teie poolt planeeritavad raietööde mahud ning juhul kui mets on saanud kahjustusi, ka teated kahjustustest.


Metsateatis, metsamajanduskava ja metsamajanduse planeerimine


Kui te vajate abi metsateatise esitamisel, raietööde planeerimisel või raietööde teostamisel, vaadake lähemalt SIIT.

Kui teid huvitab metsamajanduskava, või metsamajanduskava taotlemine vaadake lähemalt SIIT.

Huvikorral vaadake ka, kuidas müüa raieõigust või üldist infot raieõiguse kohta raieoigus.ee kodulehelt.

Kui teil on lisaküsimusi mis puudutab harvendusraiet, või raieid üldiselt saate alati pöörduda kohaliku keskkonnaspetsialisti juurde teile lähimas omavalitses. Nende kontaktid leiate SIIT.

Kasulikku infot:

Harvendusraie.ee

Kõik vajalik harvendusraie kohta. Kuidas teha, kontaktid ja muud kasulikku informatsiooni metsaomanikule!

Metsa Müük

Kui soovite metsa müüa, tehke seda teadlikult. Vaadake postitust kuidas müüa metsa aastal 2019

Harvendusraie.ee


Kogu info harvendusraie teostamise kohta. Vaadake ka teisi meie lehti Sanitaarraie.ee, Valgustusraie.ee, Metsamajanduskava.ee ja Metsateatis.ee